© 2013 * Cara-Fit *

Sporten op maat in Amstelveen
bel
06 511 88 678

gesponserd door
PcBeter

Het Verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31december. Bij inschrijving bent u lid voor tenminste één verenigingsjaar. Eenmalig betaalt u een inschrijvingsgeld van € 5,00.

Opzeggen lidmaatschap:
Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk en tenminste vier weken voor het einde van het seizoen opgezegd worden bij de secretaris van Cara-Fit.
Zonder opzegging loopt uw lidmaatschap automatisch door.

Betaling contributie:
U ontvangt van de penningmeester een rekening voor het gehele jaar, welke bij vooruitbetaling voldaan moet worden in de door u gekozen termijn op ING nr.

NL19 INGB 0004 6387 03 , ten name van CARA-FIT, Amstelveen.

Wij wensen u een gezellige en sportieve tijd toe bij onze vereniging en veel plezierige lesuren.

aaaaaaaaaaaaiii